Filter op opleidingsniveau

 

           

Dit online dashboard is op 1 juni 2017 gelanceerd en geeft de belangrijkste bevindingen weer uit het onderzoek ‘Aansluiting Onderwijs-arbeidsmarkt in de Topsector Chemie’. Dit onderzoek is uitgevoerd door Dialogic Innovatie & Interactie, in opdracht van de Topsector Chemie. Het dashboard is eigendom van de Topsector Chemie en is mede tot stand gekomen met de inzet van de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie

De cijfers uit het dashboard kunt u gebruiken om inzicht te krijgen in de studentstromen van onderwijs naar arbeidsmarkt in de chemie. Voor de duiding van de studentenstromen van onderwijs naar arbeidsmarkt verwijzen wij u door naar het rapport.

Het rapport en dashboard bestaan uit vier onderdelen:

  1. Inleiding: In dit onderdeel wordt de achtergrond van het dashboard geschetst, tezamen met de bronnen die zijn geraadpleegd.
  2. Chemie-onderwijs: In dit onderdeel wordt 'human capital pipeline' vanuit bekostigd chemie-onderwijs weergegeven. Hierbij wordt aandacht besteed aan de instroom van studenten op verschillende niveaus (mbo, hbo, wo-bachelor en wo-master) en de uitstroom van gediplomeerde studenten.
  3. Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt: In dit onderdeel wordt de arbeidsmarkt voor pas afgestudeerde chemiestudenten in kaart gebracht. Er wordt gekeken in welke sector en in welk land gediplomeerde chemiestudenten aan de slag gaan. Tevens worden de loonontwikkelingen in kaart gebracht. 
  4. Chemie-arbeidsmarkt: In dit onderdeel wordt de arbeidsmarkt van de chemiesector in kaart gebracht. Er wordt nader ingegaan op het aantal banen en bedrijven in de chemiesector en de instroom vanuit het onderwijs. Verder worden de achtergrondkenmerken van werknemers geanalyseerd en wordt er ingegaan op de ontwikkelingen in de vraag naar gediplomeerde chemiestudenten. 

Voor meer informatie over de interpretatie van de resultaten kunt u het rapport raadplegen.

Er worden continue updates uitgevoerd op het dashboard. Deze updates omvatten zowel het toevoegen van nieuwe figuren als het toevoegen van nieuwe data aan bestaande figuren.

Versie: 4.0

Datum laatste wijziging: september 2019

Voor een overzicht van de wijzigingen kunt u deze pagina raadplegen.

Het linker menu geeft een overzicht van de onderwerpen op het dashboard en dient als inhoudsopgave. Daarnaast is elk van de figuren ook nog dynamisch opgebouwd en kunnen gebruikers zelf bewerkingen uit voeren. In het onderstaande figuur is met pijlen aangegeven welke opties er mogelijk zijn.

  • Pijl 1: Met deze iconen kunt u de data die in de grafiek is weergegeven op verschillende manieren exporteren.
  • Pijl 2: Met deze iconen kunt u alternatieve weergaven voor de grafiek kiezen.
  • Pijl 3: Met de selectievakken aan de linkerkant (of bovenkant) van de grafiek kunt u zelf doorsnedes maken van de onderliggende data.
  • Pijl 4: Data kan uit de grafiek worden gefilterd door (1) op de kruisjes van de blokken te klikken of (2) door op de labels onder een grafiek te klikken.
  • Pijl 5: Indien u data uit een grafiek hebt gefilterd door op het kruisje te klikken, kunt u de blokken weer toevoegen door op het witte gedeelte in het selectievak te klikken.

Indien u inhoudelijke vragen heeft over het onderzoek kunt u contact opnemen met Onno de Vreede via devreede@vnci.nl

Vragen over het dashboard kunt u stellen aan Jasper Veldman van Dialogic via veldman@dialogic.nl.