Filter op opleidingsniveau

 

           

In onderstaande figuur zijn in- en uitstroomcijfers aan elkaar gerelateerd. Daarbij hebben wij de volgende aannames gedaan:

  • Als instroom wordt het verwachte aantal afgestudeerde chemiestudenten per jaar weergegeven. Als basis hiervoor dient het huidige aantal gediplomeerden geëxtrapoleerd op basis van de OCW prognose uitstroom gediplomeerden (referentieraming 2017).
  • Naast het totaal aantal afgestudeerde chemiestudenten hebben we ook het verwachte aantal chemiestudenten weergegeven dat in de chemiesector gaat werken. We hebben ons daarbij gebaseerd op de percentages die genoemd zijn in sectie 3.1 Doorstroom naar arbeidsmarkt. 
  • Voor het bepalen van de uitstroom in de chemiesector maken we gebruik van de cijfers en aannames uit 4.6 Uitstroom chemiesector.
  • Personen met een chemie-opleiding komen terecht in een chemie-gerelateerde functie en voor een chemie-gerelateerde functie is altijd een chemie-opleiding nodig

Een gebruiker kan zelf, door middel van een filter, kiezen om de in- en uitstroomcijfers te tonen voor alle opleidingsniveaus of voor een specifiek opleidingsniveau.