Filter op opleidingsniveau

 

           

Om in kaart te brengen hoeveel mensen jaarlijks de chemiesector uitstromen, hebben wij het aantal werkzame mensen in de chemiesector in kaart gebracht (op 31 december 2017) en bepaald wanneer zij de pensioengerechtigde leeftijd bereiken. Hierover hebben wij als eerste de leeftijd van de werkzame personen in de chemiesector op 31 december 2017 bepaald. Vervolgens hebben wij gesteld dat de groep mensen die op 31 december 2017 de leeftijd van 66 jaar en ouder heeft in 2018 met pensioen gaat. De groep mensen die op 31 december 2017 de leeftijd van 65 heeft zal dan in 2019 met pensioen gaan, enzovoort. 

  • Standaard gaan de figuren over alle opleidingsniveaus. Bij een aantal figuren wordt een uitsplitsing naar opleidingsniveau gemaakt. Indien een gebruiker, met de knoppen aan de linkerkant voor een specifiek opleidingsniveau heeft gekozen, wordt bij die figuren alleen het gekozen opleidingsniveau getoond.

Voor het berekenen van de relatieve uitstroom is de jaarlijkse uitstroom (per sector) afgezet tegen het aantal mensen dat op 31 december 2017 werkzaam was in de chemiesector en waarvan ook de leeftijd bekend was.

Voor het berekenen van de relatieve uitstroom is de jaarlijkse uitstroom (per sector) afgezet tegen het aantal mensen dat op 31 december 2017 werkzaam was in de chemiesector en waarvan ook de leeftijd bekend was.

In onderstaande figuur hebben we nog een additionele uitsplitsing gemaakt naar opleidingsniveau en type werknemer. Daarvoor hebben we de volgende aannames gehanteerd:

Voor het bepalen van het opleidingsniveau van werknemers die uitstromen uit de chemiesector hebben wij gekeken naar de personen die op 31 december 2017 een baan in de chemiesector hadden. Van deze groep personen hebben wij gekeken of en welk diploma zij hebben bepaald in de periode 2004-2016. Van de groep werknemers die een diploma heeft behaald in die periode (ca. 20% van het totale aantal werknemers) hebben wij een verdeling kunnen maken naar opleidingsniveau (ook uitgesplitst naar SBI):

Vooropleiding Totaal SBI 19 SBI 20 SBI 21 SBI 22
Mbo 65% 72% 65% 49%  73%
Hbo 23% 15%  22%  30%  21% 
Wo 12% 13%  13%  21%  6% 

Voor het bepalen van het type werknemer (wel of geen chemicus) hebben we van de gediplomeerden bepaald of zij een chemie-opleiding hebben gevolgd. Het aandeel van personen met een chemie-opleiding binnen de totale set gediplomeerden is als volgt: 

Vooropleiding Totaal SBI 19 SBI 20 SBI 21 SBI 22
Mbo (% chemie) 56% 73% 66% 56% 35%
Hbo (% chemie) 29% 25%  34%  50%  6% 
Wo (% chemie) 29% 37%  35%  25%  6% 

In onderstaande figuur is de absolute uitstroom in de chemiesector weergegeven, uitgesplitst naar opleidingsniveau. Met behulp van het filter Type kan er onderscheid gemaakt worden naar alle werkzame personen in de chemiesector en naar de chemici. Voor het maken van dit figuur hebben we de aannames gehanteerd die hierboven onder het kopje toelichting zijn beschreven. 

In onderstaande figuur is de cumulatieve absolute uitstroom in de chemiesector weergegeven, uitgesplitst naar opleidingsniveau. Met behulp van het filter Type kan er onderscheid gemaakt worden naar alle werkzame personen in de chemiesector en naar de chemici. Voor het maken van dit figuur hebben we de aannames gehanteerd die hierboven onder het kopje toelichting zijn beschreven. 

In onderstaande figuur is de cumulatieve relatieve uitstroom in de chemiesector weergegeven, uitgesplitst naar opleidingsniveau. Met behulp van het filter Type kan er onderscheid gemaakt worden naar alle werkzame personen in de chemiesector en naar de chemici. Voor het maken van dit figuur hebben we de aannames gehanteerd die hierboven onder het kopje toelichting zijn beschreven. Voor het berekenen van de relatieve uitstroom is de jaarlijkse uitstroom (per sector) afgezet tegen het aantal mensen dat op 31 december 2017 werkzaam was in de chemiesector en waarvan ook de leeftijd bekend was.